Klachtenreglement

We vinden het belangrijk dat u het aan kunt geven indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hebben daarom een Klachtenreglement vastgesteld dat voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Mister Finance verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Mister Finance.

Vragen over ons 
klachtenreglement?

Neem contact op!